Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 “Про запобігання
поширенню на території України коронавірусу COVID-19” в Україні введено карантин.
На цей час прямої заборони щодо вчинення нотаріальних дій, в тому числі, щодо оформлення
спадщини немає.
При цьому, Мін’юст рекомендує нотаріусам:
➖ не допускати скупчення людей у нотаріальних конторах;
➖ здійснювати прийом громадян виключно для вчинення невідкладних нотаріальних дій за
попереднім записом в телефонному режимі;
➖ для здійснення прийому громадян в державних нотаріальних конторах запровадити
чергування;
➖ надання консультацій та роз’яснень з питань вчинення нотаріальних дій має відбуватись
дистанційно за допомогою засобів телефонного зв’язку або шляхом електронного листування.
Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання
виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» визначено, що з дня оголошення
карантину зупиняється перебіг строків звернення за отриманням адміністративних та інших послуг та
строків надання цих послуг, визначених законом. Від дня припинення карантину перебіг цих строків
продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.
Однак ця норма не застосовується відносно вчинення нотаріальних дій, в тому числі, і тих, що
пов’язані з можливим пропуском передбачених строків.
Перш за все необхідно подати заяву про прийняття спадщини протягом 6 місяців з моменту її
відкриття (тобто з моменту смерті особи або на момент оголошення її померлою).
Заява про прийняття спадщини спадкоємцем подається особисто нотаріусу за місцем
відкриття спадщини. Днем прийняття спадщини буде день подання такої заяви нотаріусу.
Якщо заява про прийняття спадщини надсилається до нотаріуса поштою, підпис спадкоємця
на такій заяві повинен бути нотаріально засвідченим. Це означає, що, якщо місцем відкриття
спадщини є одна область, а Ви фактично перебуваєте в іншій, то Ви повинні звернутися до нотаріуса
у Вашій області для засвідчення підпису на заяві про прийняття спадщини, а потім скерувати цю
заяву до нотаріуса за місцем відкриття спадщини. До заяви про прийняття спадщини, яка

надсилається поштою застосовуються правила ч. 2 ст. 255 ЦК України – заява, яка подана до
поштового відділення до закінчення останнього дня строку, вважається такою, що подана своєчасно,
а до нотаріуса заява може надійти після спливу строку.
Протягом 6 місяців з моменту відкриття спадщини не треба подавати заяву про прийняття
спадщини:
➖ спадкоємцю, який постійно проживав разом із померлою особою на час відкриття
спадщини (він вважається таким, що прийняв спадщину, якщо протягом 6 місяців не заявив про
відмову від неї);
➖ малолітнім, неповнолітнім, недієздатним особам, а також особам, цивільна дієздатність
якої обмежена.
Після спливу 6 місяців з дня відкриття спадщини Вам треба отримати свідоцтво про право на
спадщину. Строк звернення за отриманням свідоцтва про право на спадщину не обмежений.
Свідоцтво про право на спадщину видається за заявою спадкоємців, які прийняли спадщину,
кожному з них окремо із зазначенням прізвища, імені, по батькові та часток у спадщини інших
спадкоємців.
При видачі свідоцтва про право на спадщину за законом або за заповітом нотаріус перевіряє
факт смерті спадкодавця, час і місце відкриття спадщини, наявність підстав для закликання до
спадкоємства (за законом або за заповітом) та склад спадкового майна. На підтвердження цих
обставин від спадкоємців обов’язково вимагаються відповідні документи. При спадкуванні за
заповітом перевіряється наявність заповіту, оригінал якого залишається у справах нотаріуса.
Спадкоємець, який з поважних причин пропустив строк для прийняття спадщини, може
звернутися до суду з позовом про встановлення додаткового строку для прийняття спадщини. Але, на
цей час жодної судової практики з питання визнання поважною причиною пропуску строку для
прийняття спадщини у зв’язку із карантином немає.

З питань розміщення реклами звертайтеся за телефоном (044) 221-31-65

З питань надання послуг звертайтеся за телефоном (044) 221-31-65