Фінансове планування для кожного підприємства є одним із головних та визначальних елементів фінансового менеджменту, яке в першу чергу забезпечує платоспроможність компанії і, за звичай, потребує щоденних оперативних рішень з урахуванням всіх змін бізнесу, законодавства та галузі роботи компанії.

Ефективне планування дає унікальну можливість краще керувати бізнесом, виробництвом, а також оперувати реальними залишками готової продукції, товарів, матеріалів, своєчасно контролювати дебіторську та кредиторську заборгованість, підтримувати високу ділову репутацію на ринку та примножувати дивіденди акціонерів.

Планування, як фінансовий інструмент, включає в себе аналіз ділової активності компанії, оптимізацію бізнес-процесів та витрат підприємства, що, в свою чергу, допомагає підтримувати виробничі потужності на рівні сучасного технологічного розвитку, заощаджувати кошти, якісно інвестувати вільні кошти, запобігати збоям руху грошових коштів та їх заторюванню, зменшити ризики та збільшити стабільність позиції на ринку.

Фінансове планування, саме по собі, є безпосереднім процесом оцінки бізнес-потреб у грошових коштах, визначення процесу задоволення потреб та джерел, залучення необхідних коштів.

Головним чином планування можна розділити на довгострокове (фінансове планування) та оперативне (бюджет), що в значній мірі може знизити негативний вплив підприємницьких ризиків за допомогою умілого прогнозу фінансових показників. Користуючись довгостроковим та оперативним плануванням можна легко оцінювати та контролювати результати роботи компанії або проекту, за допомогою їх співставлення з плановими показниками.

Планування дає відповіді на такі питання як:

  • який рівень розвитку підприємства;
  • який економічний потенціал підприємства;
  • які результати господарської діяльності підприємства досягнуті в порівнянні з планом;
  • які ресурси необхідні для досягнення цілей розвитку.

Головним призначенням фінансового планування є одночасний прогноз середньої та довгострокової фінансової перспективи, а також визначення поточних доходів та витрат.

В умовах сучасності не останнє місце в плануванні займає ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ. Податкове планування крокує поруч із прогнозом і являє собою завчасно сплановане, передбачене податкове навантаження, а також виведення оперативних даних щодо можливого податкового навантаження за поточний період та/або майбутній період. Сюди ж можна віднести прогноз податкового навантаження при розрахунку проекту, контракту, бізнес –процесу. Наше підприємство допоможе Вам розглянути можливості використання податкових пільг при оподаткуванні, вибрати максимально зручну та ефективну для Вашої сфери систему оподаткування, а при необхідності – перейти на спеціальний режим оподаткування. З нами Ви почнете сплачувати податки завчасно передбачивши їх у своєму бюджеті.

З питань розміщення реклами звертайтеся за телефоном (044) 221-31-65

З питань надання послуг звертайтеся за телефоном (044) 221-31-65