Ліцензування – це видача, переоформлення та анулювання ліцензій, видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов, а також розпоряджень про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування [ст.1 ЗУ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»].

ТОВ «Ковальська та партнери» надає послуги з ліцензування різних видів господарської діяльності для юридичних і фізичних осіб-підприємців. Оскільки для певних видів господарської діяльності обов’язковою умовою є наявність відповідної дозвільної документації, пропонуємо Вам доручити це нашим досвідченим фахівцям, адже від повноти та правильності оформлення пакету документів, необхідних для подачі у відповідні державні структури, безпосередньо залежить чи отримаєте Ви право здійснювати свою діяльність.

Ліцензія – це документ державного зразка, який підтверджує право на проведення господарської діяльності зазначеного виду протягом певного часу за умови дотримання ліцензійних вимог. Ви стаєте ліцензіатом і маєте чітко дотримуватися організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, встановлених в ліцензійних умовах для конкретних видів господарської діяльності.

Юристи нашої компанії, в разі потреби, забезпечать Вас юридичним супроводом, починаючи від ознайомлення з порядком й умовами оформлення дозвільної документації відповідно до вимог Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та ліцензійних умов, затверджених компетентними органами, закінчуючи отриманням і передачею Вам відповідної ліцензії чи дозволу. Також можливий вступ юриста в цей процес на конкретній, проблемній для Вас, стадії.

З питань розміщення реклами звертайтеся за телефоном (044) 221-31-65

З питань надання послуг звертайтеся за телефоном (044) 221-31-65