Фінансовий аналіз як і фінансовий контроль знаходяться пліч о пліч із фінансовим аналізом. Аналіз нам дає розуміння джерел (напрямків) надходження коштів та джерел (напрямків) їх використання, а також змін, які виникають в процесі надходження і використання коштів.

Головною метою фінансового аналізу є визначення показників, які вказують найбільш інформативну  та об’єктивну картину фінансового стану підприємства, що дає змогу приймати рішення з питань операційної, фінансової та інвестиційної діяльності, займатись фінансовим плануванням розвитку бізнесу, приймати управлінські рішення Джерел інформаційного ресурсу для фінансового аналізу може бути дуже багато. Головними із них в сучасній фінансовій системі є:

  • показники фінансового стану різних компаній в галузі,
  • показники загального політичного середовища,
  • показники фінансового та економічного середовища,
  • курси валют та цінних паперів,
  • Джерелом інформаційного ресурсу для аналізу служать дані бухгалтерського обліку та звітності.

Фінансовий аналіз показує:

  • зміни в структурі активів та пасивів компанії;
  • динаміку розрахунків з дебіторами/кредиторами;
  • рівень рентабельності активів, власного капіталу та продаж;
  • величину прибутків та збитків;
  • оборотність активів.

З питань розміщення реклами звертайтеся за телефоном (044) 221-31-65

З питань надання послуг звертайтеся за телефоном (044) 221-31-65